ஞாயிறு, 18 மார்ச், 2012

ERYTHRASMA

ERYTHRASMA
சர்க்கரை நோய் வரும் முன்பே எச்சரிக்கை தரும்  இது ,அக்குள் மற்றும்  தொடை மடிப்புகளில் வரும்.இது FUNGUS அல்ல. Cornybacterium minnusitimum என்ற bacteria-வால் வருவது.

வெள்ளி, 16 மார்ச், 2012

குச்சி மேல் நிற்பது

குச்சி மேல் நிற்பது பழகியவர்களுக்கு சுலபம்.ஆனால் எத்தனை மணி நேரம் என்பது தான் சிக்கல்.ஜெய்ப்பூரில் இவர்கள் 10௦ மணி நேரமாவது நின்றிருப்பார்கள்.